दिनांक:-१४-०६-२०२१:-सामान्य प्रशासन विभाग:-महिला तक्रार निवारण समिती पुनर्गठन आदेश      दिनांक:-१४-०६-२०२१:-स्वच्छ भारत मिशन ग्रा.अंतर्गत वार्षिक सनदी लेखापरीक्षण जाहिरात नमुना.      दिनांक:-११-०६-२०२१:-जिल्हा परिषद कायदेविषयक सल्लागार यांची निवड करणेसाठी दि.१६-०६-२०२१रोजी ठीक ३:०० वाजता मुलाखत घेणे बाबत.      दिनांक:-११-०६-२०२१:-२३४ लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीतील फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी.      दिनांक:-११-०६-२०२१:-२३५ लातूर शहर विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीतील फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी.      दिनांक:-०७-०६-२०२१:-ई-निविदा:-बांधकाम विभाग:-जिल्हा परिषदेच्या आवारातील निरुपयोगी लोखंडी व प्लास्टिक असा १६० वस्तूचे निर्लेखन कारवायाचे आहे त्यासाठी जाहीर निविदा मागवण्यात येत आहेत.      दिनांक:-१६-०४ -२०२१:-ग्रामीण पाणी व पुरवठा विभाग :-सूचना:- सुधारित १०,२०,३० योजेनचा लाभ देण्यात आलेले कर्मचारी यादी .      दिनांक:-१२-०४ -२०२१:-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-सूचना:- सुधारित १०,२०,३० योजेनचा लाभ देण्यात आलेले कर्मचारी यादी .      दिनांक:-१२-०४ -२०२१:-पंचायत विभाग:-सूचना:- सुधारित १०,२०,३० योजेनचा लाभ देण्यात आलेले कर्मचारी यादी .      दिनांक:-१२-०४ -२०२१:-बांधकाम विभाग :-सूचना:- सुधारित १०,२०,३० योजेनचा लाभ देण्यात आलेले कर्मचारी यादी .      दिनांक:-१२-०४ -२०२१:-पशुसंवर्धन विभाग:-सूचना:- सुधारित १०,२०,३० योजेनचा लाभ देण्यात आलेले कर्मचारी यादी .      दिनांक:-२६-०३-२०२१:-सामान्य प्रशासन विभाग:-सूचना:- जिल्हा परिषद सुधारित १० २०,३० योजनेचा लाभ दिलेले कर्मचारी यांची यादी.      दिनांक:-१८ -०३-२०२१:-स्वच्छ भारत अभियान:-सूचना:- स्वच्छ भारत अभियान टप्पा-२ अंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाचे परीक्षण ,विकास अंमलबजावणी करण्यासाठी,जिल्हा स्तरावर व्यावसायिक संस्था ,स्वसेवी संस्था,यांचे एम्पॉनलमेंट करणे कमी प्राप्त प्रस्ताव पडताळणी बाबत त्रुटींची पूर्तता करणे बाबत दिनांक २६-०३-२०२१ पर्यंत      दिनांक:-१८ -०३-२०२१:-आरोग्य विभाग :-सूचना:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी RBSK MO व TBHV उमेदवारांची मुळ कागदपत्र पडताळणी दिनांक २०-०३-२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सकाळी १०:३० वा ठेवण्यात आली आहे. .      दिनांक:-१५-०३-२०२१:-आरोग्य विभाग :-सूचना:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी डायलीसीस तंत्रज्ञ पदाची निवड यादी.      दिनांक:-१७-०२-२०२१:-शिक्षण विभाग (प्राथमिक):-भरती जाहिरात:-शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदांच्या भरती बाबत जाहिरात व सोबत अर्जाचा नमुना नोट:-अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख १२-०३-२०२१ आहे..           
उपयुक्त वेबसाइट्स

जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ कार्यान्वीत करतांना माहितीच्या अधिकाराचा मुख्य हेतू प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न या जिल्हा परिषदेने केला आहे. जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ सर्वच स्तरातील नागरिकांकरिता कार्यान्वीत करताना ती लोकाभिमुख असावी यास्तव प्रयत्न करण्यात आला आहे. शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक धोरणाचा अवलंब करताना जिल्हा परिषदे मधील विविध योजना व त्याची परिपूर्ण माहिती तसेच विविध विभागांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आली आहे. राज्यातील सर्वच स्तरातील जनतेला जिल्हा परिषदेमध्ये होणा-या कामकाजाच्या माहितीचे अवलोकन संकेतस्थळाद्वारे करता येईल. तसेच येथे होणा-या कामकाजाची पारदर्शकता दृगोचर व्हावी, हाच हेतू ठेवून संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. संकेतस्थळावर जनतेच्या तक्रारी व सुचना आम्हास अपेक्षीत आहे.

महत्वपूर्ण घडामोडी
महाराष्ट्र शासन
भारत सरकार
जिल्हाधिकारी कार्यालय
लातुर पोलीस
रेल्वे आरक्षण
भारत संचार निगम
जिल्हा न्यायालय
संत गाडगे बाबांचा एकच मंत्र, स्वच्छतेचे जाणा तंत्र                      सुखी संसाराचे सुत्र, कन्येलाच माना पुत्र                      मुलगी शिकली तर कुटुंब शिकेल                      आधी पोलीओ लस देईन माझ्या बाळाला, मगच जाईन मी माझ्या कामाला                      उघड्यावर शौचास बसू नका, रोगांना आमंत्रण देऊ नका                      सांडपाण्याची लावा योग्य विल्हेवाट, गावात येईल आरोग्याची पहाट                      संडास बांधाल घरोघरी, आरोग्य नांदेल तुमच्या दारी                      कचराकुंडीचा वापर करू, सुंदर परिसर निर्माण करू • छोटया कुटूंबाची आहे शान, सदैव उंचावे जीवनमान.    • विज्ञानाची कास धरा, अंधश्रध्दा दुर करा.    • मुलापेक्षा मुलगी बरी, प्रकाश देते दोन्ही घरी.    • कमी मुले सुखाचा आधार, जास्त मुले कष्टाचा भार.    • नव्या युगाचा संदेश नवा, हट्ट नको मुलगाच हवा.    • जन्मा येता बाळराजा, आईचे प्रथम दुध लवकर पाजा.     • देता बाळास सर्व लसी, बाळ होईल शतायुषी.    • दोन मुलांत योग्य अंतर, बालमृत्यू घटेल तदनंतर.     • नियोजीत मातृपितृत्व, वाढविल बाळाचे कर्तृत्व.    • सुखी संसाराचे सुत्र, कन्येलाच माना पुत्र.    • जन्मल्यावर लगेच स्तनपान दया बाळाला, निरोगी जीवन मिळेल त्याला.     • प्रशिक्षीत व्यक्तीकडून होता प्रसूती, माता -मुले सुखरुप राहती.    • जन्म मृत्यूची नोंद वेळेवर करा, ते आपल्या राष्ट्राच्या हिताचे असून कायदयाने बंधनकारक आहे.     • पोलिओ लस पाजा बाळा, पोलिओ टाळा.    • जेवणापूर्वी व शौचावरुन आल्यावर हात साबणाने स्वच्छ धुवा.    • पाणी झाकून ठेवा, पाणी उंचावर ठेवा. तोटी असलेली टाकी/माठ वापरा. योग्य वयात लग्न, हेच खरे शहाणपण.
नागरिकांची संवाद
तक्रार       अभिप्राय       कल्पना
प्रादेशिक परिवहन
विभाग
छायाचित्र दालन
योजना
 सामान्य प्रशासन विभाग
राष्ट्रिय ग्रामिण आरोग्य आभियान
  अर्थ विभाग
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सर्व शिक्षा अभियान;
 शिक्षण विभाग (माध्यमिक)
 आरोग्य विभाग  जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन
 महिला व बालकल्याण विभाग
लघु पाटबंधारे व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग मा.मु.का.अ.यांनी खाते प्रमुख /ग.वि.अ यांना प्रदान केलेल्या अधिकार बाबत.
 पंचायत विभाग
 बांधकाम विभाग महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना
  जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
- पशुसंवर्धन विभाग महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन.
 समाज कल्याण विभाग  
 कृषी विभाग  एकात्मीक बाल विकास सेवा योजना;
जिल्हा परिषद घडामोडी
पदाधिकारी 
आधिकरी
पर्यटन स्थळे
 जि.प.सदस्य  जि.प.आधिकारी
  प.सं.सदस्य प.स.आधिकारी
 
 संकेतस्थळला भेट देणाऱ्यांची संख्या: very good counter
 
संकेतस्थळ निर्मिती व देखभाल -सामान्य प्रशासन विभाग,जिल्हा परिषद,लातुर © 2015