दिनांक:-०५-१२-२०२२ :-आरोग्य विभाग:-:राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-जाहीर सूचना:-खालील पदांच्या गुणानुक्रमे मूळ कागद पत्रे पडताळणी व समुपदेशन करिता दिनांक ०७-१२ -२०२२ आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद लातूर येथे उपस्थित राहण्या बाबत सूचना प्रिंसिद्ध करण्यात येत आहे सोबत विविध पदांची यादी .

दिनांक:-२३-११-२०२२:-आरोग्य विभाग:-:राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-जाहीर सूचना:-विविध पदांची पात्र सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व अंतिम अपात्र यादी.

दिनांक:-२१-१०-२०२२:-आरोग्य विभाग:-:रुग्णवाहिकेची टायर / ट्यूब खरेदी बाबत दरपत्रक नोटीस.

दिनांक:-१२-१०-२०२२:-शिक्षण प्राथमिक :-शिक्षण प्राथमिक मुख्याध्यापक (दिव्यांगसह) पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणा-या कर्मचारी यांची पात्र / अपात्रतेची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:-१०-१०-२०२२:-आरोग्य विभाग:-:पेनड्राईव्ह खरेदी बाबत दरपत्रक नोटीस.

दिनांक:-०३-१०-२०२२:-पशुसंवर्धन विभाग:-पशुसंवर्धन विभाग सहायक पशुधन विकास अधिकारी व वृनोपचारक संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणा-या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचारी यांची पात्र / अपात्रतेची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:-०३-१०-२०२२:-आरोग्य विभाग:-:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-जाहीर सूचना:-वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) ,एमपीडब्लू , स्टाफ नर्स उमेदवारांची निवड / प्रतिक्षा यादी.

दिनांक:-३०-०९-२०२२:-समग्र शिक्षा अभियान कार्यालयासाठी भाडेतत्वावर गाडी लावण्यासाठी जाहीर दरपत्रक.

दिनांक:-२१-०९-२०२२:-आरोग्य विभाग:-:-जाहीर सूचना:-वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) ,एमपीडब्लू , स्टाफ नर्स या पदाकरिता गुणानुक्रमाने सवर्गनिहाय पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची मूळ कागद पत्र पडताळणी व सुमुपदेशन.

दिनांक:-२०-०९-२०२२:-सामान्य प्रशासन:-सामान्य प्रशासन विभाग व पंचायत विभागातील अभिलेख कक्ष मध्ये पेस्ट कंट्रोल करणे बाबत दरपत्रक

दिनांक:-१५-०९-२०२२:-आरोग्य विभाग:-गटप्रवर्तक पदाच्या गुणानुक्रमे सवर्गनिहाय (१:३) कागदपत्र पडताळणी करिता उमेदवारांची यादी व सोबत गुणवत्ता यादी.

दिनांक:-१५-०९-२०२२:-शिक्षण प्राथमिक :-शिक्षण प्राथमिक संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणा-या कर्मचारी यांची पात्र / अपात्रतेची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:-१४-०९-२०२२:-आरोग्य विभाग:-आरोग्य विभाग संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणा-या वर्ग-३ कर्मचारी यांची पात्र / अपात्रतेची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:-१४-०९-२०२२:-पशुसंवर्धन विभाग:-पशुसंवर्धन विभाग सहायक पशुधन विकास अधिकारी व वृनोपचारक संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणा-या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचारी यांची पात्र / अपात्रतेची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:-१४-०९-२०२२:-वित्त विभाग:-वित्त विभाग लेखा संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणा-या वर्ग-३ कर्मचारी यांची पात्र / अपात्रतेची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:-१४-०९-२०२२:-कृषी विभाग:-कृषी विभाग अंतर्गत विस्तार अधिकारी (कृषी) या संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणा-या वर्ग-३ कर्मचारी यांची पात्र / अपात्रतेची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:-१४-०९-२०२२:-बांधकाम विभाग:-बांधकाम विभाग अंतर्गत तांत्रिक संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणा-या वर्ग-३ कर्मचारी यांची पात्र / अपात्रतेची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:-१४-०९-२०२२:-पंचायत विभाग:-पंचायत विभाग संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणा-या वर्ग-३ कर्मचारी यांची पात्र / अपात्रतेची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:-१२-०९-२०२२:-सामान्य प्रशासन विभाग:-सा.प्रा.वि.संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणा-या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचारी यांची पात्र / अपात्रतेची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:-०९-०९-२०२२:-पशुसंवर्धन विभाग:-औषध व लस पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

दिनांक:-०६-०९-२०२२:-पशुसंवर्धन विभाग:-गोट फॉक्स लसीचा पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

दिनांक:-०६-०९-२०२२:-पशुसंवर्धन विभाग:-वृनोपचाराक पदावर पदोन्नतीसाठी सा.प्र.वि.च्या जेष्ठतेनुसार पशुवैद्यकीय दवाखान्यावर दि.३१ -०८-२०२२ कार्यरत परिचर सवर्गाची जेष्ठता सूची.

दिनांक:-०२-०९-२०२२:-शिक्षण विभाग प्राथमिक:- केंद्र प्रमुख /मुख्याध्यापक /माध्यमिक शिक्षक /प्राथमिक पदवीधर /सह शिक्षक यांचे चटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड वेतनश्रेणी आदेश.

दिनांक:-२६-०८-२०२२:-समाजकल्याण विभाग:-समाजकल्याण विभागाच्या विविध योजना,योजनेचे निकष व अर्जाचा नमुना पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा.

दिनांक:-१८-०८-२०२२-आरोग्य विभाग:-जाहीर सूचना :-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत (Staff_Nurse,MBBS,MPW_MALE,Block Facilator) या पदाच्या पात्र/अपात्र व उशिराने प्राप्त अर्ज यादी व सूचना पत्र.

दिनांक:-०५-०८ -२०२२:--सामान्य प्रशासन विभाग:-जाहीर सूचना प्रसिद्धी:-लातूर जिल्हा परिषद अंतर्गत वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध सुरु असलेल्या विभागीय खाते चौकशी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी "विशेष चौकशी अधिकारी " नेमणुकीबाबत.

दिनांक:-०१-०८ -२०२२:--पशुसंवर्धन विभाग:-जाहीर सूचना प्रसिद्धी:-पशुसंवर्धन विभागामार्फत 100% अनुदानावर बियाणे पुरवठा करणे बाबत.

दिनांक:-०१-०८ -२०२२:-जाहीर सूचना प्रसिद्धी:-लातूर जिल्हा परिषद प्रारूप आरक्षण बाबत.

दिनांक:-२०-०७-२०२२:-पशुसंवर्धन विभाग :-१०,२०,३० आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ आदेश.

दिनांक:-२०-०७-२०२२:-पंचायत विभाग :-१०,२०,३० आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ आदेश.

दिनांक:-१९-०७-२०२२:-सामान्य प्रशासन विभाग:-१०,२०,३० आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ परिचर आदेश.

दिनांक:-१८-०७-२०२२:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ करीत प्रारूप मतदार याद्या सूचना व हरकती करीत प्रसिद्ध.

दिनांक:-१७-०७-२०२२:-आरोग्य विभाग:-१५ वा वित्त आयोग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदाच्या आक्षेप करिता प्रारूप यादी.

दिनांक:-१७-०७-२०२२ -ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:-जाहिरात:-पद भरती जाहिरात व सोबत अर्जाचा नमुना.

दिनांक:-१२-०७-२०२२:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्ग कंत्राटी पद भरती जाहिरात व सोबत अर्ज करावयाचा नमुना .

दिनांक:-०७-०७ -२०२२-जाहीर प्रकटन:-जाहीर सूचना :-जिपपंस सार्वत्रिक निवडणूक - २०२२ आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर प्रकटन प्रसिध्‍दीबाबत.

दिनांक:-२७-०६-२०२२ -आरोग्य विभाग:-जाहीर सूचना :-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विशेषज्ञ व तंत्रज्ञ (CT_Scan_Techinician,Dialysis_Technician,ECG_Technician,Pediatriction) या पदाच्या थेट मुलाखती करिता पद निहाय प्राप्त अर्जाची छाननी करून पात्र व अपात्र यादी .

दिनांक:-२७-०६-२०२२ -ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:-ई-निविदा:-स्वच्छ भारत मिशन टप्पा-२ अंतर्गत मौ.गंगापूर ता.जिल्हा लातूर येथे २.०० टी.पी.डी बायोगॅस (गोबर्धन) प्रकल्प बाबत ई-निविदा

दिनांक:-२३-०६-२०२२ -सामान्य प्रशासन विभाग:-दरपत्रक:-झेरॉक्स पेपर खरेदीसाठी दरपत्रक सादर करणे बाबत.

दिनांक:-२२-०६-२०२२ -आरोग्य विभाग:-दरपत्रक:-लातूर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या ठिकाणी औषधी पुरवठा करण्यासाठी टेम्पो /ट्रक भाडेतत्वावर घेणे बाबत

दिनांक:-१० -०६ -२०२२ -आरोग्य विभाग:-कंत्राटी पद भरती जाहिरात:-वैद्यकीय अधिकारी,स्टाफ नर्स ,एमपीडब्लू व गटप्रवर्तक कंत्राटी पद भरती जाहिरात व सोबत अर्ज करावयाचा नमुना .

दिनांक:-३०-०५-२०२२-आरोग्य विभाग:- प्रयोग शाळा तपासणी दरपत्रक बाबत .

दिनांक:-२५-०५-२०२२-सामान्य प्रसाशन विभाग:- जि.प.विभाग स्थानांतरण आदेश.

दिनांक:-२४-०५-२०२२-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद भरती जाहिरात.

दिनांक:-२१-०५-२०२२-सामान्य प्रसाशन विभाग:- प्रशासकीय/ विनंती बदली आदेश .

दिनांक:-२१-०५-२०२२-पशुसंवर्धन विभाग:- प्रशासकीय/ विनंती बदली आदेश .

दिनांक:-१८-०५-२०२२-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या निवड व प्रतीक्षा यादी .

दिनांक:-१०-०५-२०२२-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत STS व TBHV या पदांच्या गुणानुक्रमे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची मूळ कागदपत्र तपासणी बाबतची यादी व सोबत महत्वाची सूचना.

दिनांक:-०९-०५-२०२२-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विविध पदांच्या गुणानुक्रमे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची मूळ कागदपत्र तपासणी बाबतची यादी व सोबत महत्वाची सूचना सर्व पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी .

दिनांक:-०४-०५-२०२२-सामान्य प्रशासन विभाग::-एकतर्फी अंतर जिल्हा बदली आदेश.

दिनांक:-०४-०५-२०२२-आरोग्य विभाग::-एकतर्फी अंतर जिल्हा बदली आदेश.

दिनांक:-०४-०५-२०२२-पशुसंवर्धन विभाग::-एकतर्फी अंतर जिल्हा बदली आदेश.

दिनांक:-०४-०५-२०२२-बांधकाम विभाग:-एकतर्फी अंतर जिल्हा बदली आदेश.

दिनांक:-२७-०४-२०२२:-सार्वजनिक सूचना -सामान्य प्रशासन विभाग:-महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग बाबत.

दिनांक:-२२-०४-२०२२:-दरपत्रक नोटीस-आरोग्य विभाग:-वर्ष २०२२-२०२३ करीता झेरॉक्स व बुकलेट बाइंडिंगसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत.

दिनांक- १३-०४-२०२२:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत खालील पदाच्या उमेदवारांची गुणानुक्रमे पात्र उमेदवारांची यादी व पदनिहाय अंतिम अपात्र यादी. .

दिनांक:-११-०४-२०२२:-दरपत्रक नोटीस-आरोग्य विभाग:-वर्ष २०२२-२०२३ करीता टोनर रिफिलिंग व ड्रम बदलणे साठी दरपत्रक मागविणे बाबत.

दिनांक-०६-०४-२०२२:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत खालील पदाच्या उमेदवारांची पात्र व अपात्र यादी व गुणानुक्रमे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची मूळ कागदपत्र तपासणी व समुपदेशन. .

दिनांक:-३०-०३-२०२२:-ई-निविदा :-ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:-ग्रामीण भागात पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदेद्वारे दर पत्रक मागविणे बाबत. .

दिनांक:-२५-०३-२०२२:-महत्वाची सूचना:-आरोग्य विभाग:-वैद्यकीय अधिकारी(एमबीबीएस),शितसाखळी तंत्रज्ञ(Cold Chain Technician),टीबीएचव्ही व एसटीएस या पदाकरिता अर्ज केलेल्या उमेदवारांसाठी जाहीर सूचना व सोबत सर्वसाधन गुणवत्ता यादी व अंतिम अपात्र यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. .

दिनांक:-२१-०३-२०२२:-महत्वाची सूचना:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदाच्या पात्र व अपात्र प्रारूप यादी नोट:-सोबत रेकॉर्ड किपर या पदाची सुधारित पात्र व अपात्र प्रारूप यादी .

दिनांक:-१७-०३-२०२२:-दरपत्रक नोटीस-पशुसंवर्धन विभाग:-ई-बाईक खरीदी बाबत दरपत्रक मागविणे बाबत.

दिनांक:-१५-०३-२०२२:-जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय:-एकल कलाकार पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची यादी.

दिनांक:-१५-०३-२०२२:-जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय:-एकल कलाकार अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची यादी .

दिनांक:-११-०३-२०२२:-निवड व प्रतीक्षा यादी-पशुसंवर्धन विभाग:-कॅलिफोर्निया केज च्या माध्यमातून अंडी उत्पादनास चालना देणे नाविन्यपूर्ण योजना निवड व प्रतीक्षा यादी .

दिनांक:-११-०३-२०२२:-निवड व प्रतीक्षा यादी-पशुसंवर्धन विभाग:-दुधाळ गाई म्हशीचे वाटप करणे निवड व प्रतीक्षा यादी.

दिनांक:-११-०३-२०२२:-निवड व प्रतीक्षा यादी-पशुसंवर्धन विभाग:-शेळी / मेंढी गट वाटप करणे निवड व प्रतीक्षा यादी

जिल्हा परिषद शिक्षण सवर्गाच्या वर्ष २०२२ मधील जिल्हास्तरीय बदल्या बाबत यादी ०८-०३ -२०२२.

दिनांक:-०८-०३-२०२२:-दरपत्रक नोटीस-पशुसंवर्धन विभाग:-पीपीआर रोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत.

दिनांक:-०८-०३-२०२२:-दरपत्रक नोटीस-पशुसंवर्धन विभाग:-कुकुट पालन विषयक माहिती पुस्तिका छपाईसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत.

दिनांक:-२५-०२-२०२२ :-महत्वाची सूचना:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत Staff Nurse या पदाची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी आणि मूळ कागदपत्र तपासणीअंती अपात्र यादी व मूळ कागदपत्र तपासणी करिता अनुपस्थित असलेल्या उमेदवारांची यादी .

दिनांक:-२३-०२-२०२२:-दरपत्रक नोटीस:-जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालय लातूर:-रा.कि.रोग.नि.कार्यक्रम अंतर्गत NVBDCP विकृती व्यवस्थापन किट खरेदी दरपत्रक नोटीस व विकृती व्यवस्थापन किट पुरवठा करणेसाठी भाडे तत्वावर टेम्पो मजुरासह घेणेसाठीक दरपत्रक मागविणे बाबत.

दिनांक:-१८-०२-२०२२:-महत्वाची सूचना आरोग्य विभाग:-स्थळामधील बदलाबाबत:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत Staff Nurse या पदाच्या गुणानुक्रमे पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची मूळ कागदपत्र पडताळणी व समुपदेशन स्थळामध्ये बदल बाबत.दि. २२-०२ -२०२२ रोजी सकाळी ११:०० जुने डीपीडीसी हॉल,मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,शिवाजी चौक लातूर,(जुने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूस) उपस्थित राहावे.

दिनांक:-१६-०२-२०२२ :-महत्वाची सूचना:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत Staff Nurse या पदाच्या उमेदवारानी गुणानुक्रमे संवर्ग निहाय प्रसिद्ध यादीतील उमेदवारांनी मूळ कागदपत्र तपासणीसाठी २२-०२ -२०२२ रोजी सकाळी ११:०० डीपीडीसी हॉल ,नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे उपस्थित राहावे.

दिनांक:-१६-०२-२०२२:-दरपत्रक नोटीस-पशुसंवर्धन विभाग:-पशुसंवर्धन विभागामार्फत 100% अनुदानावर बियाणे पुरवठा करणे बाबत.

दिनांक:-०९-०२-२०२२ :- महत्वाची सूचना :-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती बाबत कंत्राटी वरिष्ठ औषधउपचार पर्यवेक्षक व टि.बी.हेल्थ व्हिजिटर पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी .

दिनांक:-०८-०२-२०२२ :- महत्वाची सूचना :-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती बाबत STAFF NURSE पात्र उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व अपात्र उमेदवारांची यादी .

दिनांक:-०३-०२-२०२२ :- महत्वाची सूचना :-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती बाबत जाहीर महत्वाची सूचना .

दिनांक:-०३-०२-२०२२ :- महत्वाची सूचना :-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी(MBBS) व शितसाखळी तंत्रज्ञ पात्र / अपात्र यादी .

दिनांक:-२५-०१-२०२२ :- महत्वाची सूचना :-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत Phychiatrists,Record Keeper या पदाकरिता अर्ज केलेल्या उमेदवारांकरिता महत्वाची सूचना.

दिनांक:-२५-०१-२०२२ :- महत्वाची सूचना :-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत मुदतीनंतर प्राप्त अर्ज (दि.११-०१-२०२२) अपात्र करण्यात येत आहेत सोबत यादी.

दिनांक:-२४-०१-२०२२ :-जाहिरात:-समाज कल्याण विभाग:-:-कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर प्रयोगात्मक कलेवर अवलंबून असलेल्या कलाकार संस्था यांना अर्थ साहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.अर्थसहाय्य एकरकमी एकदाच पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहे सोबत:-अर्जाचा नमुना.

दिनांक:-२१-०१-२०२२ :-जाहिरात:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत Staff Nurse या पदाची पात्र / अपात्र प्रारूप यादी

दिनांक:-१९-०१-२०२२:-दरपत्रक नोटीस-जिल्हा क्षयरोग केंद्र :-जिल्हा क्षयरोग केंद्र लातूर येथील क्षयरुग्णांसाठी आवश्यक आसनारे प्रयोग शाळा साहित्य बाबत .

दिनांक:-१३-०१-२०२२:-दरपत्रक नोटीस-पशुसंवर्धन विभाग:-लातूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जातींच्या लोकांना शेळ्या /मेंढ्या क्षारमिश्रणे देण्यासाठी रु.७२४७१.६८ क्षारमिश्रणे पावडरचा पुरवठा करणे बाबत .

दिनांक:-११-०१-२०२२:-दरपत्रक नोटीस-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-जिल्हा परिषद लातूर अंतर्गत विधार्थी यांना गुणवत्ता विकासाठी नावीन्य पूर्ण शैक्षणिक उपक्रमाअंतर्गत ऑस्टोनॉमी क्लब साठी टेलिस्कोप खरेदी करणे बाबत.

दिनांक:-०६-०१-२०२२:-जाहिरात-शुद्धिपत्रक:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत जाहिरातीमध्ये अ.क्र.२० पदाचे नाव Instructor For Hearing Impaired Children या पदाकरिता शैक्षणिक अहर्ता हि 1 Year Diploma In Audiology अशी देण्यात आली होते परंतु राज्यस्तरावरून या पदाच्या उपरोक्त शैक्षणिक अहर्ता Relevant Bachelorate Degree असा बदल करण्यात येत आहे.

दिनांक:-०५-०१-२०२२:-यांत्रिकी विभाग:-निविदा :-भाडेतत्वावर खाजगी वाहन लावणे बाबत .

दिनांक:-२४-१२-२०२१:-जाहिरात:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय व तालुकास्तरीय आरोग्य कार्यक्रमासाठी कंत्राटी पद्धतीने खालील पदासाठी एकत्रित मासिक मानधनावर पदभरती कंत्राटी स्वरूपात करण्यात येणार आहे.

दिनांक:-२१-१२-२०२१:-प्रेस नोट:-पशुसंवर्धन विभाग:-पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत विविध वयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी व्यापक प्रसिद्धी देणे बाबत .

दिनांक:-०८-१२-२०२१:-प्रेस नोट:-पशुसंवर्धन विभाग:-पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत विविध वयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन .

ग्रामविकास विभागाअंतर्गत जिल्हा परिषदेकडील गट-क संवर्गातील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदभरतीच्या अनुषंगाने दूरध्वनी क्रमांक प्रसिद्ध करणे बाबत.

दिनांक:-२२-१०-२०२१:-प्रेस नोट:-पशुसंवर्धन विभाग:-"सन-२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी देवणी गोवंशाचे संवर्धन जिल्हा परिषद उपकर योजनेअंतर्गत जिल्हातील देवणी जातीच्या गाईचे दुग्धस्पर्धेचे आयोजन करून पशुपालकास बक्षीस देण्यात येणार आहे.अधिक माहितीसाठी सविस्तर वाचा....

दिनांक:-०८-०९-२०२१:-गट विकास अधिकारी कार्यालय चाकूर:-जाहीर लिलाव(निविदा-२):-पंचायत समिती चाकूर तालुक्याअंतर्गत विविध शाळेमध्ये भंगार,लोखण्डी पत्रे,प्लास्टिक,लाकडी इत्यादी निरुपयोगी साहित्य जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करणे बाबत.

दिनांक:-०७-०९-२०२१:-शिक्षण प्राथमिक:-:-प्राथमिक पदवीधर (गणित / विज्ञान )अंतिम जेष्ठता यादी २०२१.

दिनांक:-३१-०८-२०२१:-शिक्षण प्राथमिक:-:- मुख्याध्यापक पदोन्नती आदेश.

दिनांक:-३१-०८-२०२१:-कृषी विभाग:- ग्राम विकास अधिकारी(कृषी) पदोन्नती आदेश.

दिनांक:-३१-०८-२०२१:-अर्थ विभाग:-सहायक लेखाधिकारी / वरिष्ठ सहायक लेखा पदोन्नती आदेश.

दिनांक:-३१-०८-२०२१:-बांधकाम विभाग:-कनिष्ठ अभियंता पदोन्नती आदेश व पात्र /अपात्र यादी.

दिनांक:-३१-०८-२०२१:-पंचायत विभाग:-ग्रामसेवक पदोन्नती आदेश व पात्र /अपात्र यादी.

दिनांक:-३१-०८-२०२१:-आरोग्य विभाग:-आरोग्य सेवक महिला,आरोग्य सहायक पुरुष,आरोग्य सहायक महिला पदोन्नती आदेश

दिनांक:-३१-०८-२०२१:-पशुसंवर्धन विभाग:-वृनोपचारक/सहायक पशुधन विकास अधिकारी पदोन्नती आदेश

]

दिनांक:-०१-०९-२०२१:-२३४ लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीतील फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी.

दिनांक:-०१-०९-२०२१:-२३५ लातूर शहर विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीतील फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी.

दिनांक:-३१-०८-२०२१:सामान्य प्रशासन विभाग:-कनिष्ठ सहायक लिपिक /कनिष्ठ सहायक लेखा पदोन्नती आदेश.

दिनांक:-३१-०८-२०२१:सामान्य प्रशासन विभाग:-पदोन्नती पात्र / अपात्र यादी

दिनांक:-२६-०८-२०२१:-सुधारीत पदभरती जाहिरात:-आरोग्य विभाग:-सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास (एसईबीसी)चे आरक्षण रद्द झाल्याने व दिव्यांगांच्या आरक्षणमध्ये वाढ झाल्याने समांतर आरक्षणमध्ये नवीन प्रवर्ग समाविष्ट झालेले आहेत.त्यानुसार माहे मार्च ,२०१९ जाहिरातीस अनुसरून नवीन जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक:-२०-०८-२०२१:पंचायत विभाग:-ग्रामसेवक आंतरजिल्हा बदली अंतिम यादी २०२१.

दिनांक:-२०-०८-२०२१:सामान्य प्रशासन विभाग :-गट-क पदावर अनुकंपा योजने अंतर्गत नियुक्ती आदेश.

दिनांक:-०२-०८-२०२१:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद अंतर्गत कर्मचारी बदली आदेश २०२१.

दिनांक:-३०-०७-२०२१:-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.

दिनांक:-२९-०७-२०२१:- सामान्य प्रशासन विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.

दिनांक:-२९-०७-२०२१:-आरोग्य विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.

दिनांक:-२९-०७-२०२१:-बांधकाम विभाग:-आरोग्य विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.

दिनांक:-२९-०७-२०२१:-महिला व बालकल्याण विभाग :-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.

दिनांक:-२९-०७-२०२१:-पंचायत विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१

दिनांक:-२९-०७-२०२१:-पशुसंवर्धन विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१

दिनांक:-२९-०७-२०२१:-ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१

दिनांक:-२९-०७-२०२१:-अर्थ विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१

दिनांक:-२७-०७-२०२१:-शिक्षण विभाग प्राथमिक :- विस्तार अधिकारी ,केंद्रप्रमुख, विनंती बदली यादी २०२१.

दिनांक:- २४-०७-२०२१:- पशुसंवर्धन विभाग :-सहायक पशुधन विकास अधिकारी,पशुधन पर्यवेक्षक ,वृनोपचारक विनंती / प्रशासकीय बदली बाबत यादी.

दिनांक:- २४-०७-२०२१:- पंचायत विभाग:-विस्तार अधिकारी,ग्रामविकास अधिकारी ,ग्रामसेवक विनंती / प्रशासकीय बदली बाबत यादी.

दिनांक:- २३-०७-२०२१:- महिला व बालकल्याण विभाग :-अंगणवाडी पर्वेक्षिका विनंती / प्रशासकीय बदली बाबत यादी.

दिनांक:- २३-०७-२०२१:- ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:-कनिष्ठ शाखा अभियंता विनंती / प्रशासकीय बदली बाबत यादी.

दिनांक:- २३-०७-२०२१:- बांधकाम विभाग:- कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता /स्थापत्या अभियांत्रिकी सहायक /आरेखक विनंती / प्रशासकीय बदली बाबत यादी.

दिनांक:- २३-०७-२०२१:- सामान्य प्रशासन विभाग:-परिचर संवर्गातील पदे निरशीत करून सुधारित आकृतिबंध बाबत .

दिनांक:- २३-०७-२०२१:- आरोग्य विभाग:-आरोग्य विभागाअंतर्गत आरोग्य पर्यवेक्षक ,औषध निर्माण अधिकारी,आरोग्य सहायक (पुरुष),आरोग्य सहायक (महिला),आरोग्य सेवक(पुरुष),आरोग्य सेवक (महिला),या सवर्गाच्या सर्वसाधारण बदल्या विनंती / प्रशासकीय बाबत यादी

दिनांक:- २३-०७-२०२१:-सामान्य प्रशासन विभाग:-बदली यादी:-सा.प्र.वि संवर्गातील विनंती / प्रशासकीय कर्मचारी बदली यादी.

दिनांक:-२०-०७-२०२१:-शिक्षण विभाग प्राथमिक :- विस्तार अधिकारी वरिष्ठ वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी २०२१.

दिनांक:-२०-०७-२०२१:-कृषी विभाग :- विस्तार अधिकारी सांख्यिकी विनंती / प्रसाशकीय बदल्या बाबतची अंतिम दीर्घ वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी .

दिनांक:-२०-०७-२०२१:-अर्थ विभाग :- अर्थ विभागातील सर्व लेखा संवर्गातील प्रशासकीय बदल्या बाबतची जिल्हा अंतर्गत वास्तव्य जेष्ठता यादी.

दिनांक:-१७-०७-२०२१:-सामान्य प्रशासन विभाग :- केंद्रप्रमुख,कनिष्ठ सहायक लिपिक,वरिष्ठ सहायक लेखा,कनिष्ठ सहायक लेखा,आरोग्य सेवक पुरुष,वाहन चालक,परिचर,स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक,वरिष्ठ यांत्रिकी,कनिष्ठ अभियंता,पशुधन परवेक्षक,आरोग्य सेवक महिला,अंगणवाडी पर्वेक्षिका,प्राथमिक शिक्षक,ग्रामसेवक कंत्राटी:-अनुकंपा नियुक्ती आदेश जिल्हा परिषद लातूर .

दिनांक:-१६-०७-२०२१:-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-शिक्षण विभाग प्राथमिक अंतर्गत कार्यरत सह-शिक्षक, प्रथमिक पदवीधर, माध्यमिक शिक्षक,केंद्र प्रमुख,मुख्याध्यापक याना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी आदेश .

दिनांक:-१४-०७-२०२१:-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-शालेय पोषण आहार योजना -डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदांची भरती प्रक्रिया परीक्षेसाठी पात्र ३६ उमेदवारांची गुणवत्ता यादी व सोबत सूचना पत्र.

दिनांक:-१३-०७-२०२१:-शुद्धिपत्रक:-सामान्य प्रशासन विभाग:-अनुकंपा अंतिम जेष्ठता सूची सुधारणा बाबत.

दिनांक:-२२-०६-२०२१:-जिल्हा परिषद कायदेविषयक सल्लागार यांची निवड करणेसाठी दि.२५-०६ -२०२१ रोजी ठीक ३:०० वाजता मुलाखत घेणे बाबत.

दिनांक:-१४-०६-२०२१:-सामान्य प्रशासन विभाग:-महिला तक्रार निवारण समिती पुनर्गठन आदेश

दिनांक:-१४-०६-२०२१:-स्वच्छ भारत मिशन ग्रा.अंतर्गत वार्षिक सनदी लेखापरीक्षण जाहिरात नमुना

दिनांक:-११-०६-२०२१:-२३४ लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीतील फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी.

दिनांक:-११-०६-२०२१:-२३५ लातूर शहर विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीतील फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी.

दिनांक:-०७-०६-२०२१:-ई-निविदा:-बांधकाम विभाग:-जिल्हा परिषदेच्या आवारातील निरुपयोगी लोखंडी व प्लास्टिक असा १६० वस्तूचे निर्लेखन कारवायाचे आहे त्यासाठी जाहीर निविदा मागवण्यात येत आहेत.

दिनांक:-१६-०४ -२०२१:-ग्रामीण पाणी व पुरवठा विभाग :-सूचना:- सुधारित १०,२०,३० योजेनचा लाभ देण्यात आलेले कर्मचारी यादी .

दिनांक:-१२-०४ -२०२१:-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-सूचना:- सुधारित १०,२०,३० योजेनचा लाभ देण्यात आलेले कर्मचारी यादी .

दिनांक:-१२-०४ -२०२१:-पंचायत विभाग:-सूचना:- सुधारित १०,२०,३० योजेनचा लाभ देण्यात आलेले कर्मचारी यादी .

दिनांक:-१२-०४ -२०२१:-बांधकाम विभाग :-सूचना:- सुधारित १०,२०,३० योजेनचा लाभ देण्यात आलेले कर्मचारी यादी .

दिनांक:-१२-०४ -२०२१:-पशुसंवर्धन विभाग:-सूचना:- सुधारित १०,२०,३० योजेनचा लाभ देण्यात आलेले कर्मचारी यादी .

दिनांक:-२६-०३-२०२१:-सामान्य प्रशासन विभाग:-सूचना:- जिल्हा परिषद सुधारित १०,२०,३० योजनेचा लाभ दिलेले कर्मचारी यांची यादी.

दिनांक:-२६-०३-२०२१:- दिनांक:-०१-०१-२०२१ सामान्य प्रशासन विभाग संवर्गनिहाय अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

दिनांक:-१८ -०३-२०२१:-स्वच्छ भारत अभियान:-सूचना:- स्वच्छ भारत अभियान टप्पा-२ अंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाचे परीक्षण ,विकास अंमलबजावणी करण्यासाठी,जिल्हा स्तरावर व्यावसायिक संस्था ,स्वसेवी संस्था,यांचे एम्पॉनलमेंट करणे कमी प्राप्त प्रस्ताव पडताळणी बाबत त्रुटींची पूर्तता करणे बाबत दिनांक २६-०३-२०२१ पर्यंत

दिनांक:-१८ -०३-२०२१:-आरोग्य विभाग :-सूचना:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी RBSK MO व TBHV उमेदवारांची मुळ कागदपत्र पडताळणी दिनांक २०-०३-२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सकाळी १०:३० वा ठेवण्यात आली आहे. .

दिनांक:-१५-०३-२०२१:-आरोग्य विभाग :-सूचना:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी डायलीसीस तंत्रज्ञ पदाची निवड यादी.

दिनांक:-१७-०२-२०२१:-शिक्षण विभाग (प्राथमिक):-भरती जाहिरात:-शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदांच्या भरती बाबत जाहिरात व सोबत अर्जाचा नमुना नोट:-अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख १२-०३-२०२१ आहे..

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .