दिनांक:-०३-०६-२०२०:-आरोग्य विभाग:-पद भरती जाहिरात .

दिनांक:२८-०५-२०२०:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद लातुर अनुकंपा जेष्ठता सुची २०२०. .

दिनांक:-०४-05-२०२०:-Health Department:-CHO Result List .

दिनांक:-२७-०४-२०२०:-सामान्य प्रशासन विभाग:- जिल्हा सेवा वर्ग-३ सहायक प्रशासन अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांची ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूचि

दिनांक:-२७-०४-२०२०:-अहमदपुर तालुका अँटी कोरोना फोर्स List .

दिनांक:-२७-०४-२०२०:-जळकोट तालुका अँटी कोरोना फोर्स List .

दिनांक:-२७-०४-२०२०:-रेनापुर तालुका अँटी कोरोना फोर्स List .

दिनांक:-२७-०४-२०२०:-शिरूर अनंतपाळ तालुका अँटी कोरोना फोर्स List .

दिनांक:-२७-०४-२०२०:-निलंगा तालुका अँटी कोरोना फोर्स List .

दिनांक:-२४-०४-२०२०:-लातूर जिल्हा अँटी कोरोना फोर्स List .

दिनांक:-१६-०४-२०२०:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभागअंतर्गत कोविड-९ च्या भरती बाबत अत्यंत महत्वाची जाहीर सूचना सदर भरती प्रक्रिया हि नव्याने पदभरती उपसंचालक कार्यालय लातूर यांच्या मार्फत राबविणायत येणार आहे. . .

दिनांक:-१६-०४-२०२०:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभागअंतर्गत कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरण्याबाबत जाहीर सुधारित सूचना . .

--> --> --> -->

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

>

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .