दिनांक:-२९-०३-२०२०:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभागअंतर्गत कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरण्याबाबत जाहिरात. .

दिनांक:-२९-०३-२०२०:-आरोग्य विभाग:-या लिंक वर क्लीक करून GOOGLE DOC च्या माध्यमातुन देखील आपन सदरील जाहिरातीसाठी अर्ज करू शकता . .

दिनांक:-१३-०३-२०२० :-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभागअंतर्गत कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरण्याबाबत सुधारित जाहिरात. .

दिनांक:-११-०३-२०२०:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभागअंतर्गत दिनांक:-०६-०३-२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या तोंडी मुलाखत नुसार निवड यादी . .

दिनांक:-२७-०२-२०२० :-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभागअंतर्गत कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरण्याबाबत जाहिरात. .

दिनांक:-२७-०२-२०२० :-सामान्य प्रशासन विभाग:-परिपत्रक:-राज्य शासकीय कार्यालयासाठी पाच दिवसाचा आठवडा लागू करणे बाबत .

दिनांक:-१५-०२-२०१९ :-आरोग्य विभाग:-दिनांक १४-०२-२०१९ करीत सत्र निहाय योगशिककरिता आलेल्या अर्जदारांना वाटप करण्यात आलेल्या उपकेंद्रांची यादी बाबत .

दिनांक:-१२-०२-२०२०:-आरोग्य विभाग:-१४-२-२०२० करीता सत्र निहाय योग्य शिक्षक करीत आलेलया उमेदवारांची यादी .

दिनांक:-०४-०२-२०२०:-आरोग्य विभाग:-समुपदेशन फेरी नंतर रिक्त पदावर योग सत्र आयोजनकरिता इच्छुक व पात्र योग शिक्षकांचे अर्ज मागविणे बाबत. .

दिनांक:-३१-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर कंत्राटी ग्रामसेवक निवड व प्रतिक्षा यादी. .

दिनांक:-३०-०१-२०२०:-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक पुरुष निवड व प्रतिक्षा यादी. .

दिनांक:-३०-०१-२०२०:-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक महिला निवड व प्रतिक्षा यादी. .

दिनांक:-२१-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक महिला / पुरुष भरती-२०२० मूळ कागदपत्र तपासणी बाबत .

दिनांक:-२१-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर कंत्राटी ग्रामसेवक भरती-२०२० मूळ कागदपत्र तपासणी बाबत .

दिनांक:-२१-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-योगशिक्षकांची (सत्र निहाय ) सुधारित यादी. .

जाहिरात:-दिनांक:-२१-०१-२०२०:- सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम:-स्वयंसेवी संस्था / खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक यांसह सहभाग प्रस्ताव मागविणेबाबत. .

दिनांक:-१३-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक पुरुष भरती-२०२० Mark List .

दिनांक:-१३-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक महिला भरती-२०२० Mark List .

दिनांक:-१३-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर कंत्राटी ग्रामसेवक भरती-२०२० Mark List .

दिनांक:-१२-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक महिला भरती-२०२० उत्तर तालिका(Answer Key)  .

दिनांक:-१२-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर आरोग्य सेवक पुरुष भरती-२०२० उत्तर तालिका(Answer Key)  .

दिनांक:-११-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर कंत्राटी ग्रामसेवक भरती -२०२० उत्तर तालिका(Answer Key)  .

दिनांक:-१०-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली कंत्राटी ग्रामसेवक पदासाठी सन २०१९ विशेष भरती मोहिमे अंतर्गत पोस्ट / टपालाने प्राप्त अर्जानुसार अपात्र उमेदवारांची यादी   .

दिनांक:-०९-०१-२०२० :-लेखी परीक्षेचे प्रवेशपत्र(Hall Ticket) बाबत महत्वाची सूचना. .

दिनांक:-०९-०१-२०२० :-प्रवेशपत्र(Hall Ticket):-जिल्हा परिषद लातूर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून विविध पदासाठी सन २०१९ विशेष भरती प्रक्रिया, उमेदवारांनी प्रवेशपत्र प्राप्त करण्यासाठी येथे क्लिक करावे   .

दिनांक:-०८-०१-२०२० :-पंचायत विभाग:अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली कंत्राटी ग्रामसेवक पदासाठी सन २०१९ विशेष भरती मोहिमे अंतर्गत पोस्ट / टपालाने प्राप्त अर्जानुसार पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी   .

दिनांक:-०८-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद लातूर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून विविध पदासाठी सन २०१९ विशेष भरती प्रक्रिया पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी   .

दिनांक:-०८-०१-२०२० :-आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद लातूर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून विविध पदासाठी सन २०१९ विशेष भरती प्रक्रिया पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी   .

दिनांक:-०६-०१-२०२० :-सूचना:-योग शिक्षक / प्रशिक्षक (सत्र निहाय) भरती प्रक्रिया समुपदेशनासाठी मूळ कागदपत्र सह ०८-०१-२०२० जिल्हा परिषद लातूर येथे उपस्थित राहणे बाबत .

दिनांक:-०१-०१-२०२० :-सूचना:-जिल्हा परिषद भरती जाहिरात २०१९ बाबत शुद्धिपत्रक. .

दिनांक:-२९-१२-२०१९:-सूचना:-आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद लातूर:-समुपदेशनाने निवड करणेसाठी दिनांक ३१-१२-२०१९ रोजी ठीक ११:०० मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद लातूर,यांच्या दालनात यादीतील उमेदवारांना उपस्थित राहणे बाबत .

भरती जाहिरात:-२७-१२-२०१९:- जिल्हा परिषद,लातूर अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेतील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली पदे विशेस भरती मोहिमे अंतर्गत भरण्यासाठीही जाहिरात सोबत अर्ज करावयाचा नमुना .

जाहिरात:-दिनांक:-२३-१२-२०१९:- सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम:-स्वयंसेवी संस्था / खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक यांसह सहभाग प्रस्ताव मागविणेबाबत. .

--> --> --> -->

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

>

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .