दिनांक- १८-०८-२०२२:-आरोग्य विभाग:-१५ वा वित्त आयोग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदाच्या पात्र / अपात्र व उशिराने प्राप्त अर्ज यादी व सूचना पत्र .

सर्व उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
1) Medical_Officer_MBBS:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी  
2) Staff Nurse:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी   C)उशिराने प्राप्त अर्ज यादी
3) Mpw Male:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी   C)उशिराने प्राप्त अर्ज यादी
4) Block Facilator:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी