राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-जाहीर सूचना:-विविध पदांची पात्र सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व अंतिम अपात्र यादी  .

पदाचे नाव

 
विविध पदांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी   विविध पदांची अंतिम अपात्र यादी   
1)Psychologist Psychologist   Psychologist  
2)Physiotherapist Physiotherapist   Physiotherapist  
3)Optometrist   Optometrist   Optometrist  
4)Facility Manager   Facility Manager   Instructor_for_Hearing_ Impaired_Childern  
5)Dental Assistant   Dental Assistant   Dental Assistant  
6)Case Registry Assistant   Case Registry Assistant   Case Registry Assistant  
7)Early_Interventionist_Cum_Special_Educator - Early_Interventionist_Cum_Special_Educator  

सर्व उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना