राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-जाहीर सूचना:-खालील पदांच्या गुणानुक्रमे मूळ कागद पत्रे पडताळणी व समुपदेशन करिता दिनांक ०७-१२ -२०२२ आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद लातूर येथे उपस्थित राहण्या बाबत सूचना प्रिंसिद्ध करण्यात येत आहे. व  .

पदाचे नाव

 
विविध पदांची यादी  
1)Psychologist Psychologist  
2)Physiotherapist Physiotherapist  
3)Optometrist   Optometrist  
4)Facility Manager   Facility Manager  
5)Dental Assistant   Dental Assistant  
6)Case Registry Assistant   Case Registry Assistant  

सर्व उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना