राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-जाहीर सूचना:-वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) ,एमपीडब्लू , स्टाफ नर्स उमेदवारांची निवड / प्रतिक्षा यादी .

पदाचे नाव

 
उमेदवारांची निवड यादी   उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी  
1)वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) निवड यादी   वैद्यकीय अधिकारी (MBBS)प्रतिक्षा यादी
2)एमपीडब्लू एमपीडब्लू निवड यादी   एमपीडब्लू प्रतिक्षा यादी  
3)स्टाफ नर्स   स्टाफ नर्स निवड यादी स्टाफ नर्स प्रतिक्षा यादी