जिल्हा परिषद कर्माचारी यांच्या बदल्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद बदली प्रक्रिया २०२०-२०२१ विनंती / प्रशासकीय / वास्तव्य सेवा जेष्ठता/बदली आदेश यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

  सामान्य प्राशासन विभाग
 1. वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी/विस्तार आधिकारी विनंती                          1:-) बदली आदेश
 2. साहायक प्राशासन आधिकारी जेष्ठता यादी / प्रशासकीय/विनंती यादी            2:-) बदली आदेश
 3. कनिष्ट प्राशासन आधिकारी आधिकारी प्रशासकीय / विनंती यादी                  3:-) बदली आदेश
 4. कनिष्ट साहायक अंतिम सेवा जेष्ठता यादी/प्रशासकीय / विनंती यादी              4:-) बदली आदेश
 5. वरिष्ठ साहायक प्रशासकीय / विनंती यादी                                                   5:-) बदली आदेश
 6. परिचर विनंती
  आरोग्य विभाग    
 1. आरोग्य पर्यवेक्षक प्रशासकीय / विनंती यादी
 2. आरोग्य साहाय्यक पुरुष विनंती
 3. आरोग्य साहाय्यक महिला विनंती
 4. आरोग्य सेवक महिला विनंती
 5. आरोग्य सेवक पुरुष विनंती
 6. औषद निर्माण आधिकारी विनंती
 7. औषद निर्माण आधिकारी प्रशासकीय
 
  पंचायत विभाग
 1. ग्रामसेवक / ग्राम विकास आधिकरी /विस्तार अधिकारी (पं) / विनंती बदली व वास्तव्य जेष्ठता यादी            1:-) बदली आदेश
 
पशुसंवर्धन विभाग   
 1. पशुधन पर्यवेक्षक विनंती यादी
 2. सहाय्यक पशुधन विकस आधिकारी प्रशासकीय / विनंती यादी
 3. वृनोपचाराक जेष्ठता यादी/ विनंती यादी
महिला व बालकल्‍याण विभाग
 1. सेवा वर्ग-3 पर्यवेक्षीका प्रशासकीय / विनंती यादी
लघु पाटबंधारे विभाग
 1. वर्ग-3 मिस्त्री विनंती / कनिष्ठ / शाखा अभियंता प्रशासकीय / विनंती/
बांधकाम विभाग
 1. कनिष्ठ / शाखा अभियंता विनंती व अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 2. कनिष्ठ / शाखा अभियंता जेष्ठता यादी / विनंती /प्रशासकीय / स्थापत्य अभियंत्रीकी साहाय्यक सेवा जेष्ठता यादी/ कनिस्ठ आरेखक प्रशासकीय अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
वित्त विभाग
 1. कनिष्ठ साहयाक(लेखा) / वरिष्ठ साहयाक(लेखा) / कनिष्ठ लेखा आधिकारी / साहयाक लेखा आधिकारी / प्रशासकीय बदली यादी
 2. कनिष्ठ साहयाक(लेखा) / वरिष्ठ साहयाक(लेखा) / कनिष्ठ लेखा आधिकारी / साहयाक लेखा आधिकारी / विनंती बदली यादी
कृषी विभाग
 1. कृषी आधिकारी विनंती /अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 2. विस्तार आधिकारी कृषी विनंती /अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
शिक्षण प्राथमिक
 1. केंद्रप्रमुख वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी                                              1:-)मुख्याध्यापक बदली पात्र यादी
 2. माध्यमिक शिक्षक वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी                                  2:-)सहशिक्षक बदली पात्र यादी
 3. विस्तार अधिकारी शिक्षण वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी                       3:-)प्रा.पदवीधर गणीत विज्ञान जेष्ठता यादी
 4. विस्तार अधिकारी शिक्षण विनंती बदली यादी                                           4:-)प्रा पदवीधर भाषा जेष्ठता यादी
 5. प्रा पदवीधर समाज शास्त्र जेष्ठता यादी