शिक्षण विभाग (प्राथमिक) जिल्हा परिषद लातूर

सन 2019 च्‍या जिल्‍हांतर्गत बदल्‍यासाठी शाळा निहाय निव्‍वळ रिक्‍त पदांची माहिती

1)बदली पात्र प्राथमिक पदवीधर पदाची यादी
2)बदली पात्र मुख्‍याध्‍यापकांची यादी
3) बदली पात्र सहशिक्षकाची यादी

सन 2019 च्‍या जिल्‍हांतर्गत बदल्‍यासाठी शाळा निहाय निव्‍वळ रिक्‍त पदांची माहिती( Clear Vacancy )

1)सहशिक्षक (Clear Vacancy)
2)प्राथमिक पदवीधर भाषा(Clear Vacancy)
3)प्राथमिक पदवीधर गणित/विज्ञान (Clear Vacancy)
4)प्राथमिक पदवीधर सामाजिक शास्‍त्रे (Clear Vacancy)
8)मुख्‍याध्‍यापक (Clear Vacancy)

सन 2019 च्‍या जिल्ह्याअंतर्गत बदली समानीकरणासाठी रिक्‍त ठेवावयाच्‍या रिक्‍त पदांची माहिती (Compulsory Vacancy)

1)सहशिक्षक माहिती (Compulsory Vacancy)
2)मुख्‍याध्‍यापक माहिती (Compulsory Vacancy)