२६-०२-२०२४:-सामान्य प्रशासन विभाग:-परीक्षा केंद्रातील बदल बाबत सूचना:-आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका या पदाची दि.-२९-०२-२०२४ रोजी होणारी अमरावती जिल्हातील परीक्षा केंद्रातील बदल बाबत. Old Venue: ARN Associate Amravati ARN, Associate Dreamzland Readymade, Market Lane No. B5 Nagpur Highway, Amravati, Maharashtra 444602 New Venue: Takshashila Polytechnic, Amravati, Yashoda Nagar, Mahadev Khori Road, Amravati, Maharashtra 444606. The distance between Old & New venue is 12 km. परीक्षार्थी यांनी या बदल बाबत नोंद घ्यावी.

२५-०२-२०२४:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर भरती प्रक्रिया,परीक्षा वेळापत्रक सूचना:-आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका या पदाची दि.-२९-०२-२०२४ परीक्षा होणार आहे,अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा.

२२-०२-२०२४:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर भरती प्रक्रिया,1)कनिष्ठ यांत्रिकी,2)प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,3)कनिष्ठ आरेखक,4)पशुधन पर्यवेक्षक, या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी बाबत महत्वाची सूचना,अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा.

२१-०२-२०२४:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर भरती प्रक्रिया,1)विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी),2)आरोग्य पर्यवेक्षक,3)कनिष्ठ अभियंता विदुत, या पदांची , गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड यादी अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा.

२१-०२-२०२४:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर भरती प्रक्रिया,1)कनिष्ठ सहायक लेखा,2)कनिष्ठ लेखाधिकारी, या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी बाबत महत्वाची सूचना,अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा.

१७-०२-२०२४:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर भरती प्रक्रिया निकाल २०२३, पद-:1)कनिष्ठ लेखाधिकारी ,2)कनिष्ठ यांत्रिकी,3),प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ,4)कनिष्ठ आरेखक,5)पशुधन पर्यवेक्षक, अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा.

१०-०२-२०२४:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर भरती प्रक्रिया निकाल २०२३, पद-:1)लघुलेखक उच्च श्रेणी ,2)कनिष्ठ सहायक लेखा ,अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा.

०७-०२-२०२४:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर भरती प्रक्रिया,विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी),आरोग्य पर्यवेक्षक,कनिष्ठ अभियंता विदुत या पदासाठी, मूळ कागद पत्रे पडताळणी बाबत महत्वाची सूचना,अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा.

०२-०२-२०२४:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद लातूर भरती प्रक्रिया निकाल २०२३, पद-:1)विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी),2)आरोग्य पर्यवेक्षक,3)कनिष्ठ अभियंता विदुत,अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा.

२४-०१-२०२४:-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-केंद्रप्रमुख पदोन्नतीसाठी सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करीत असले बाबत.

१५-०१-२०२४:-जिल्हा क्षयरोग केंद्र:-जिल्हा क्षयरोग केंद्र लातूर ,या कार्यालयास प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी दरपत्रक बाबत.

१५-०१-२०२४:-सामान्य प्रशासन विभाग:-अनुकंप्पा तत्वावर नियुक्तीसाठी मूळ कागद पत्र तपासणी करीता दिनांक १७-०१-२०२४ रोजी सकाळी ११:०० स्थाई समिति सभागृह,जिल्हा परिषद् लातूर, येथे उपस्थित राहने बाबत.

दिनांक:-१२-०१-२०२४:-आरोग्य विभाग:-जिल्हा एकात्मिक व कुटूंब कल्याण सोसायटी ,लातूर आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, लातूर जिल्हा निवड समिती लातूर ,कंत्राटी पद भरती जाहिरात दिनांक १२-०१-२०२४ :-नोट-सोबत अर्ज करावयाचा नमुना.

०९-०१-२०२४:-सामान्य प्रशासन विभाग:-अनुकंप्पा तत्वावर नियुक्तीसाठी परीक्षा सूचीतील पात्र उमेदवारांची सन २०२३ ची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत.

०९-११-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-अनुकंप्पा तत्वावर नोकरी करीता अपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी दि.३१-१०-२०२३ अखेर

०८-११-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-परीक्षा वेळापत्रक:-जिल्हा परिषद गट-क सरळ सेवा पद भरती प्रक्रिया अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य / पाणी पुरवठा या पदांची परीक्षा दिनांक १७ व २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी पाच शिफ्ट मध्ये होणार आहे व वरिष्ठ सहायक या पदाची दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी होणार आहे.

२३-१०-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-परीक्षा वेळापत्रक:-जिल्हा परिषद गट-क सरळ सेवा पद भरती प्रक्रिया अंतर्गत परिक्षाचे सुधारित वेळापत्रक दि.१,२ व ६ नोव्हेंबर २०२३,रोजी होणार आहेत.

२३-१०-२०२३:-जिल्हा क्षयरोग केंद्र:-दरपत्रक नोटीस:-स्टेशनरी साहित्य खरेदी दरपत्रक सादर करणे बाबत.

१८-१०-२०२३:-जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा:-उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान (MSRLM),जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,जिल्हा परिषद ,लातूर अंतर्गत लातूर,औसा व रेणापूर या तीन तालुक्यातील एकात्मिक शेती प्रभाग(IFC) प्रकल्पअंतर्गत (१)IFC Block Anchor सेवादाता प्रति १ असे एकूण ३ पदे आणि (२)Senior CRP (वरिष्ठ समुदाय संसाधन व्यक्ती )यांचे प्रति तालुका ३ प्रमाणे (लातूर-३,औसा-३,रेणापूर-३)एकूण ९ पदे या दोन्ही पदा करिता दि.३१-१०-२०२३ पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अधिक माहितीसाठी जाहिरात पहा

१७-१०-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-परीक्षा वेळापत्रक:- [कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), (ग्रामीण पाणी पुरवठा) आणि औषध निर्माण अधिकारी] नमूद केलेल्या पदांसाठी परीक्षा २१,२२,२३ ऑक्टोबर २०२३ या रोजी घेण्यात येणार नाहीत. या पदांसाठीचे सुधारित वेळापत्रक तसेच उर्वरित पदांसाठीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक नंतर कळविण्यात येईल.अधिक माहितीसाठी लातूर जिल्हा परिषदेच्या संकेथळास भेट देत राहा.

१४-१०-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-परीक्षा वेळापत्रक:-पर्यवेक्षिका पदाची दिनांक:-१८-१०-२०२३ रोजी होणारी परीक्षा रद्द करण्यात आली असून सुधारित वेळापत्रक कळविण्यात येईल.अधिक माहितीसाठी लातूर जिल्हा परिषदेच्या संकेथळास भेट देत राहा.

१०-१०-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-परीक्षा वेळापत्रक:-सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ दि.०७,०८,१०,११,१५,१७,१८,२१,२२ आक्टोबर २०२३ रोजी होणा-या परीक्षा वेळापत्रक बाबत..

०५-१०-२०२३:-जिल्हादंडाधिकारी लातूर यांचे कार्यालय:-जिल्हा परिषद सरळ सेवा भरती प्रक्रिया २०२३ साठी प्रतिबंधात्मक आदेश :- अधिसूचना फौजदारी प्रक्रिया साहिता १९७३ चे कलम १४४ आधिकमाहितीसाठी या लिंक वर क्लिक करा.

०४-१०-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-सा.प्रा.वि.संवर्गातील सहायक प्रशासन अधिकारी ,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी व लघुलेखक (उच्च श्रेणी) यांचे पदोन्नती आदेश.

३०-०९-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ अंतर्गत ऑनलाईन परीक्षा करीता प्रवेश पत्र (Hall Tickets) डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लीक करा व सुधारित परीक्षा वेळापत्रक बाबत माहिती आणि उमेदवार यांच्यासाठी ऑनलाईन परीक्षेसाठी माहिती पुस्तिका पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा.

२०-०९-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-दि.१५-०९-२०२३ प्राप्त ई-मेल नुसार सुधारित परीक्षा वेळापत्रक :-सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ अंतर्गत संवर्गनिहाय व प्रवर्ग निहाय प्राप्त अर्जांची माहिती व सुधारित परीक्षा वेळापत्रक बाबत.

१८-०९-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-माहे मार्च,२०१९ व माहे ऑगस्ट ,२०२१ (अपंग व इतर सुधारित आरक्षणासह) महाभरती अंतर्गत अर्ज करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या परीक्षा शुल्काची रक्कम संबंधित उमेदवारांना परत करणेकरीता http://maharddzp.com या लिंकवर माहिती भरावी.

१४-०९-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-पशुधन पर्यवेक्षक पदविका उत्तीर्ण झालेल्या जिल्हा सेवा वर्ग-४ संवर्गातील परिचर पदावर कार्यरत कर्मचारी यांची दि.०१-०१-२०२३ रोजीची जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत

१४-०९-२०२३:-कृषी विभाग:-कृषी विभागातील विस्तार अधिकारी (कृषी) या संवर्गात पदोन्नतीसाठी ,सेवा जेष्ठ ग्राम विकास अधिकारी संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणा-या वर्ग-३ कर्मचारी यांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत.

१२-०९-२०२३:-पशुसंवर्धन विभाग:-पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातून सहायक पशुधन विकास अधिकारी या पदावर व परिचर संवर्गातून वृणोपचारक पदी पदोन्‍नतीच्‍या विचार क्षेत्रात येणा-या वर्ग 3 कर्मचारी यांची पात्र/अपात्रे बाबतची यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.

१२-०९-२०२३:-बांधकाम विभाग:-बांधकाम विभागातील तांत्रिक संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचार क्षेत्रात येणाऱ्या वर्ग-३ कर्मचारी यांची पात्र / अपात्र यादी

१२-०९-२०२३:-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-मुख्याध्यापक वर्ग-३ व विस्तार अधिकारी (शिक्षण ) कनिष्ठ, पदोन्नती पात्र / अपात्र यादी.

११-०९-२०२३:-जिल्हा क्षयरोग केंद्र:-दरपत्रक:-क्षयरोग बाधित रुग्णांसाठीऔषध खरीदी बाबत दरपत्रक .

दिनांक:-११-०९-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-साप्रवि संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणाऱ्या कर्मचारी यांची सन २०२३-२४ मधील संभाव्य पदोन्नती यादी .

दिनांक:-११-०९-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-साप्रवि संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात येणाऱ्या कर्मचारी यांची सन २०२३-२४ मधील सेवा पुनर्विलोकन आदेश .

०७-०९-२०२३:-आरोग्य विभाग:- आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अंतर्गत संवर्गातील पदोन्नतीच्या विचार क्षेत्रात येणाऱ्या वर्ग-३ कर्मचारी यांची पात्र / अपात्रेबाबतची यादी प्रसिद्ध करीत असले बाबत.

०४-०९-२०२३:-जिल्हा क्षयरोग केंद्र:-दरपत्रक नोटीस:-छपाई साहित्याचे दरपत्रक सादर करणे बाबत.

०१-०९-२०२३:-आरोग्य विभाग:- एनएचएम अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (MBBS)(पूर्णवेळ) या पदाची समुपदेशनाकरिता उमेदवारसाची यादी व सूचना पत्र.

२९-०८-२०२३:-पंचायत विभाग:-निवडसूचीमधील ग्रामसेवकांच्या पात्र / अपात्रतेच्या हरकती बाबत यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

२५-०८-२०२३:-आरोग्य विभाग:- निवड व प्रतिक्षा यादी:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी लातुर,Physician / Consultant Medicine,Gynecologist,Pharmacist,Staff Nurse,Cold Chan Technician या पदांच्या उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी .

१४-०८-२०२३:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी लातुर,खलील पदाच्या सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व मुळ कागदपत्र तपासणी,मुलाखत व समुपदेशन.

दिनांक:-०५-०८-२०२३:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद,लातूर अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात. जाहिरात क्रमांक:-01/2023 सविस्तर जाहिरात पाहण्यासाठी व ऑनलाईन फॉम भरयासाठी येथे क्लिक करा .

दिनांक:-३१-०७-२०२३:-आरोग्य विभाग:-पात्र यादी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी लातुर,खालील दिलेल्या पदाच्या पात्र यादी. नोट:-सोबत महत्वाची सूचना सर्व उमेदवारांसाठी.

दिनांक:-२१-०७-२०२३:-वित्त विभाग-:-पदोन्नती आदेश

दिनांक:-१९-०७-२०२३:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी लातुर,खालील दिलेल्या पदाच्या पात्र / अपात्र यादी व तसेच मुदतीनंतर प्राप्त अर्ज अपात्र यादी Clinical Psychologist,Cold Chain Technician,Counsellor,Gynecologists,Lab Technician,Medical Officer MBBS,Medical Officer RBSK,Paediatrician, Pharmacist RBSK,Physician Consultant Medicine,Physiotherapist,Staff Nurse. नोट:-सोबत महत्वाची सूचना सर्व उमेदवारांसाठी.

दिनांक:-१४-०७-२०२३:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,लातूर विविध पदाकरिता अर्ज केलेल्या उमेदवाराकरिता जाहीर सूचना.

दिनांक:-१३-०७-२०२३:-शिक्षक विभाग प्राथमिक:-प्राथमिक शिक्षक यांचे निवड श्रेणी मंजूर आदेश.

दिनांक:-१३-०७-२०२३:-शिक्षक विभाग प्राथमिक:-माध्यमिक शिक्षक यांचे निवड श्रेणी मंजूर आदेश.

दिनांक:-१३-०७-२०२३:-शिक्षक विभाग प्राथमिक:-केंद्र प्रमुख,माध्यमिक शिक्षक,मुख्याधापक,प्राथमिक पदवीधर,प्राथमिक शिक्षक यांचे निवड वेतनश्रेणी लाभाचे अपात्र कर्मचारी यांची यादी.

दिनांक:-३०-०६-२०२३:-आरोग्य विभाग:-जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय अंतर्गत STS व TBHV या पदांची अंतिम गुणवत्ता यादी

दिनांक:-३०-०६-२०२३:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातूर,अर्ज केलेल्या उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना व MO Dental,AYUSH Medical Officer (BAMS),Early Interventionist Cum Special Eductor,Instructor for Hearing Impaired Children, Dental Hygienist उपरोक्त पदांच्या गुणानुक्रमे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी व मूळ कागदपत्र पडताळणी व समुपदेशन .

दिनांक:-३०-०६-२०२३:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातूर,अर्ज केलेल्या उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना व MO Dental,AYUSH Medical Officer (BAMS),Early Interventionist Cum Special Eductor,Instructor for Hearing Impaired Children, Dental Hygienist उपरोक्त पदांच्या अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी .

दिनांक:-२८-०६-२०२३:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औषध निर्माण अधिकारी या पदासाठी कंत्राटी पद भरती जाहिरात. :-नोट-सोबत अर्ज करावयाचा नमुना.

दिनांक:-२८-०६-२०२३:-आरोग्य विभाग:-शुद्धिपत्रक:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी,(RBSK)या पदाच्य शैक्षणिक अहर्ता बाबत शुद्धिपत्रक.

दिनांक:-२७-०६-२०२३:-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-पदोन्नती आदेश.

दिनांक:-२३-०६-२०२३:-आरोग्य विभाग:-जिल्हा क्षयरोग सोसायटी लातूर अंतर्गत STS व TBHV या पदांच्या उमेदवारांची अंतिम पात्र / अपात्र यादी

दिनांक:-२१-०६-२०२३:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातूर,अर्ज केलेल्या उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना व MO Dental,AYUSH Medical Officer (BAMS),Early Interventionist Cum Special Eductor,Instructor for Hearing Impaired Children, Dental Hygienist या पदांची पात्र / अपात्र यादी.

दिनांक:-१६-०६ -२०२३:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची कंत्राटी पद भरती जाहिरात. :-नोट-सोबत अर्ज करावयाचा नमुना.

दिनांक:-१२-०६ -२०२३:-आरोग्य विभाग:-A4 पेपर रिम व Computer Antivirus खरेदी दरपत्रक नोटीस.

सामान्य प्रशासन विभाग:-दिनांक:-०२-०२-२०१९:-स.प्र.अ,क.प्र.अ आणि वरिष्ठ सहायक पदावर पदोन्नती दिल्याबाबत आदेश. .

प्रेस नोट:-पशुसंवर्धन विभाग:-दिनांक:-२७-०८-२०१८:-सन-२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत एकात्मिक कुकूट विकास योजना जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे सदरील योजनेत निवड झालेल्या लाभार्थ्याना १०० एकदिशीय कुकूट पिल्ले व त्यासाठी लागणारे खाद्य यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. .

-->

प्रेस नोट:-पशुसंर्वधन विभाग:-दिनांक:-२०-०६-२०१८:-पशुसंर्वधन विभागाच्या योजनांना व्यपक प्रसिद्धी देणे बाबत. .

-->

महात्मा गांधी नरेगा विभाग:-दिनांक:-०9-०२-२०१८:- महात्मा गांधी नरेगाचा योजेनचा वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ तालुके यादी .

पशुसंवर्धन विभाग:-दिनांक:-०६-०२-२०१८:- जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)योजेन अंतर्गत एकात्मिक कुकूट विकास लाभार्थी निवड यादी. .

--> -->

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

"समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना" सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये प्रभावीपणे राबविण्याबाबत. .

लातूर जिल्हा परिषदेकडे आंतर जिल्हा बदलीने येणार-या अनु-जाती संवर्गातील शिक्षकांची यादी. .

>

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .

ग्रामपंचायत कर्मचारी दिनांक 01-01-2014 ची अंतिम जेष्ठता सूची. .