पंचायत राज संस्थां मधील महिला लोक प्रतिनिधींना प्रशिक्षण.
  • पंचायत राज संस्थामधील तिन्ही स्तरावरील (ग्रा.प/पंचायत समिती/जिल्हा परिषद) महिला लोकप्रतिनिधंी साठी कामाकाजाचे प्रशिक्षणासबंधी प्रशिक्षण वर्ग / मेळावे आयोजित करता येतील.

  • महिला शक्ती अभियान समिती मार्फत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद महिला सदस्यांसाठी जिल्हा परिषदेत मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करता येईल.

  • या योजनेसाठी महिला शक्ती अभियान समितीस एकूण रक्कम रुपये 500000/- पर्यंतचे निधीचे खर्चाचे नियोजन करता येईल.