14-08-२०२३:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी लातुर,खालील दिलेल्या पदाच्या उमेदवाराकरीता मुळ कागदपत्र तपासणी,मुलाखत व समुपदेशन. 

सर्व उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी
1) Medical_Officer_MBBS:-
2) Staff Nurse:-
3)Cold Chain Technician: -
4)Counsellor:-
5) Gynecologists:-
6)Lab Tech:-
7) Paediatrician:-
8) Pharmacist RBSK:-
9) Physician Consultant Medicine:-
स्थळ:-यशवंतराव चव्हाण सभागृह , जिल्हा परिषद लातूर