सर्व शिक्षा अभियान विषयक परिपत्रके

क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 जाहीर फेर ई-निविदा:- सर्व शिक्षा अभियान,जिल्हा परिषद लातूर या कार्यालयासाठी खाजगी वाहन एक वर्षासाठी दैनिक तत्वावर लावायचे आहे.याकरिता वाहन भाड्याने लावण्याचा परवाना असणा-या वाहनधारकांकडून निविदा मागविण्यात येत आहे. . 04 एप्रिल,2017
2 जाहीर ई-निविदा:- सर्व शिक्षा अभियान,जिल्हा परिषद लातूर या कार्यालयासाठी खाजगी वाहन एक वर्षासाठी दैनिक तत्वावर लावायचे आहे.याकरिता वाहन भाड्याने लावण्याचा परवाना असणा-या वाहनधारकांकडून निविदा मागविण्यात येत आहे. . 23 मार्च,2017